Zaklada braće Nikole i Miha Mihanovića

Ploča 12, 20231 Doli

tel/fax: 020/753-545

mob: 098/936-60-63

e-mail: info@zaklada-mihanovic.hr


Početna stranica
Povijest zaklade
O zakladnicima
Zakladno područje
Rodoslovlje
Uprava zaklade
Statut zaklade
Dokumenti
Foto galerija

Potpore i nagrade učenicima


Redovito Uprava zaklade daje novčane potpore i nagrade odličnim učenicima, te je i ove godine, osim što je besplatno dodijeljla udžbenike za 16 djece iz osnovne škole "Ston", nagradila nekolicinu odlikaša, i to četvoro učenika po 700 kuna i petoro po 500 kuna.

18.08.2012.

opširnije

Turnir u vaterpolu u Dolima


Uprava zaklade je pružila novačnu potporu od 2000 kuna organizaciji vaterpolo turniru koji se održavao u uvali Doli pod nazivom "Biljana" a povodom proslave Velike Gospe 14/15.kolovoza 2012., u organizaciji AŠD Doli.

13.08.2012.

opširnije

Potpore polaznicima u predškolski odgoj


Zaklada je i ove godine dala svakom roditelju (4) čije dijete pohađa predškolski odgoj - vrtić novčanu potporu u iznosu od po 1000 kuna

25.06.2012.

opširnije


Obnova križa Sv.Nikole u Dolima


Na zamolbu mještana Dola - zaseok Petrovići obnovljen je stari kameni križ postavljen uz lokalni put koji je vodio iz pravca Slanog prema Stonu, kroz Dole odnnosno preciznije lociran na križanju ispod zaseoka Petrovići. Križ je napravljen najvjerojatnije negdje početkom 19.stoljeća uz makadamski put, a bio je posvećen Sv. Nikolu - koji je bio inače zaštitnik putnika. Nikada nije bio obnavljan a zub vremena ga je bio nagrizao te je prijetila opasnost od njegova uništavanja pa čak i pada. Uprava zaklade je financirala njegovu obnovu i učvršćenje njegovog postolja, te pri tom oko njega postavila kamene ploče radi pogodnijeg prilaza i samog estetskog ugođaja.

20.06.2012.

opširnije


Prestanak rada pošte u Dolima


Od 1.svibnja 2012. godine u Dolima je prestao raditi poštanski ured , smješten u zgradi Doma zaklade. Hrvatska pošta je raskinula ugovor o zakupu sa ovom Zakladom koja joj je besplatno izdala prostor za obavljanje poštanske djelatnosti. Važno je za napomenuti, da je upravo ova Zaklada početkom tridesetih godina prošlog stoljća inzistirala na otvaranju poštanskog ureda i telegrafa u Dolima te ga čak i financirala u početku rada. Ured je prvotno radio u Grgovićima, u kući g. Iva Milića, a kasnije preselio u novo izgrađeni Dom zaklade (1939).

18.05.2012.

opširnije

Ograda oko groblja u Dolima


Na zamolbu Župnog ureda Sv. Petra i Pavla - Zaton Doli, Uprava zaklade je sufinancirala izradbu kovane - željezne ograde oko groblja kod crkve Velike Gospe u Dolima i to u iznosu od 7000 kuna.

02.03.2012.

opširnije

Najbolji maslinar u berbi 2011/12


Na temelju Odluke Uprave zaklade i provedenog javnog natječaja za najboljeg maslinara za berbu maslina 2011/12., dodijeljenja je nagrada u iznosu od 1000 kuna g. Niku Konjuhu iz Dola - Đonta Doli uz svečanu plaketu pošto je isti iskazao najveći urod maslina s najkvalitetnjijim maslinovim uljem.

04.12.2011.

opširnije


Podrške đacima i studentima


Kroz tekuću 2011. godinu, Uprava zaklade je pružala novčane potpore i nagrade pojedinim zaslužnim đacima i studentima, poglavito odlikašima, i to: - kupila je i besplatno dodijelila školske udžbenike za 15 učenika osnovne škole; - novčano je nagradila ukupno 11 učenika, polaznika osnovnih i srednjih škola, koji su bili s prosjekom ocjena 4,5 ili 5,0 u školskoj 2010/11., i to petoricu po 700 kuna i sedmoricu po 500 kuna; - pružila je i novčanu pomoć od 2000 kuna jednom studentu Akademije scenskih umjetnosti za produkciju - projekt III po dostavljenom sinopsisu, kao studentski rad. OdrĹžan je i prigodni program s Djedom Mrazom povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, te pri tom dodijeljenje nagrade pojedinoj djeci u vidu izvlačenja dobitaka, koji su se sastajali od visoko vrijednih enciklopedijskih izdanja (3).

08.11.2011.

opširnije

Sufinanciranje materijala za popravak gustijerne


Uprava zakalde je pruĹžila pomoć u kupnji građevinskog materijala za popravak gustijerne u Dolima - Аonta Doli (Razbojina) na zamolbu korisnika vode. Radove su korisnici vode sami obavilim svojim dobrovoljnim radom te uz angaĹžiranje meštra kojeg su sami financirali.

08.11.2011.

opširnije


Turnir


Uprava zaklade je pružila novčanu potporu u iznosu od 4000 kuna ŠD Doli, za organizaciju vaterpolo turnira "Biljana -II" koji se održavao u uvali Doli povodom proslave Velike Gospe dana 14/15.kolovoza-

08.08.2011.

opširnije

Potpore u liječenju i socijali


Sukladno svojim internim aktima i Statutarnim obvezama, Uprava zaklade je davala novčane potpore za liječenje pojedinih bolesnika na zakladnom području, ovisno o njihovim materijalnim mogućnostima kao i težini bolesti, troškovima liječenja i sl., pa je tako u Zamaslini dato potpora u visini od 8000 kuna, u Zaton Dolima 2000 kuna i Аonta Dolima 4000 kuna.Potpore su uglavnom dodijeljenje samoinicijativno od strane Uprave zaklade a tek manji dio na zamolbu bolesnika.

05.08.2011.

opširnije

Uređenje vodocrpilišta u Аonta Dolima


Razvijajući i dalje zakladni program rada na vodoistražnim bušotinama u Dolima, Uprava zaklade je u dogovoru s Općinom Dubrovačko primorje odlučila da uredi plato i okolni prostor na lokaciji vodoistražne bušotine D-2 u blizini D-8 na KO Аonta Doli, tako da je s izvođačem radova "Maslina primorje" dogovorila uređenje tog terena u vrijednosti od 36.000 kuna, koji su i obavljeni.O tome je pisano obavještena Opina kao i Hrvatske vode radi poduzimanja daljnih radnji na projektiranju vodovodne mreže i preliminarom iskorištavanju vode sa spomenute bušotine.

01.06.2011.

opširnije

Jednokratne studentske potpore


Za akademsku 2010/11. godinu, Uprava zaklade je i ove godine dodijelila jednokratne studentske potpore svim studentima koji redovito pohađaju studije, i to po 3.500,oo kuna. Tako su potporu dobili sljedeći studenti: Edita Ogresta, Nedjeljka Mojaš, Petra Konjuh, Katarina Mojaš, Doris Ogresta, Ivana Konjuh, Mirela Đurić i Damir Mage - svi iz Dola, te Marijela Štrbinić iz Zamasline i Mateo Mišeta iz Zaton Dola.

30.04.2011.

opširnije

Uređenje parkirališta u Dolima


Odlukom Uprave zaklade a na zamolbu mještana Dola - zaseok Ploča, sufinancirano je uređenje parkirališta za vozila koje je ujedno i površina za kretanje pješaka, i to kupnjom građevinskog materijala: 6m3 betona i 8 armaturnih željeznih mreža. Izvođenje radova na uređenju obavili su sami mještani svojim dobrovoljnim radom.

20.02.2011.

opširnije

Financijska potpora planu rada MO Zaton Doli


Povodom zamolbe MO Zaton Doli za financijskom potporom njihova Plana rada 2001., Uprava im je odobrila novčanu pomoć u iznosu od 15.000 kuna za realizaciju programa rada na komunalnom uređenju Zaton Dola, poglavito iskapanja i uređenja rupa na postavljanju javne rasvjete ( Donji Zaton), koja do sada nije bila uređena na zadovoljavajući način.

12.01.2011.

opširnije

Potpore roditeljima za djecu predškolskog odgoja


Kao i prethodne godine, Uprava je sedmorici roditelja sa zakladnog područja ( dvojici iz Zaton Dola, dvojici iz Dola i trojici iz Zamasline) uručila novačnu potpora u iznosu od po 1000 kuna za troškove djece koji pohađaju ustanovu za preškolski odgoj - vrtić u Stonu, u 2010/11.

05.01.2011.

opširnije

Božićni domjenak


Uprava zaklade je dana 22. prosinca 2010. godine u konobi "Arcimun" u Dolima, u 18,00 sati organizirala prigodni božićni domjenak, uz hranu i piće. Na domjenku su bili nazočni svi članovi mjesnih odbora Doli, Zaton Doli i Zamaslina, kao i predstavnici Općine Ston i Dubrovačko primorje, te predstavnik župnog ureda Sv.Petra i Pavla, gosp. Tihomir Šokota -svećenik župski. Zabavu na domjenku uveličala je i glazbena grupa "Tri Ombla" na čelu s gosp. Ivom Sopranom, sa izvedbom svog programa zabavnih pjesama.

22.12.2010.

opširnije

Novčana potpora Niku Smokvini


Temeljem odredbe čl.12. Statuta Zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića, uručena je za Božić gosp. Niku Smokvini pok. Iva novčana potpora u ukupnom iznosu od 5000 kuna, kao rođaku obitelji Mihanović ( op.sestra braće Mihanović, gđa Marija je bila udata za gosp. Stjepana Smokvinu -djeda Nika)jer su po starom Statutu bila previđena određena novčana sredstva za pripomoć rođacima obitelji Mihanović.

20.12.2010.

opširnije

Nagrađivanje učenika u 2010.


Uprava Zaklade je polaznicima Osnovne škole Ston, koji prebivaju na zakladnom području uručila Nagradu Miho Mihanović, i to: Antoneli i Stijepu Marinović iz Dola po 700 kn za uspjeh od 5,0, zatim Borisu Škrabo, Karmen Ogresta, Stijepu Zvjerković, Antoneli Zvjerković, Petri Bede, Ivanu Štrbiniću i Igoru Ogresta po 500 kn za uspjeh od najmanje 4,5. Isto tako, učenicama Gimnazije Dubrovnik dodjeljena je ista Nagrada, i to Petri Konjuh i Editi Ogresta u novčanom iznosu od po 700 kn, za odličan uspjeh. Svim nagrađenim učenicima i učenicama uručeno je i posebno oblikovano priznanje.

20.10.2010.

opširnije

Uručenje besplatnih udžbenika


Počtekom mjeseca rujna, pred nastavu za školsku 2010/11. godinu, Uprava zaklade je 16-ici učenika Osnovne škole Ston, a koji stalno žive na zakladnom području, uručila kupljene udžbenike za sve razrede OŠ u vrijednosti od 11.000 kuna. Udžbenici su učenicima, uz nazočnost njihovih roditelja, predani u Domu zaklade u Dolima od strane predsjednika Uprave Zaklade, g.Pera Brbore i tajnice Zaklade, gđe Zdravke Mojaš.

20.09.2010.

opširnije

Potpora sportskim natjecanjima


Uprava zaklade na zamolbu AŠD "DOLI" iz Dola, kao organizatoru, pružila je financijsku potporu u iznosu od 7000 kuna u organiziranju sportskih natjecanja koji će se održati u mjestu Doli, i to malonogometni turnir "DOLI 2010" u razdoblju od 23.srpnja do 5. kolovoza o.g. kao i vaterpolo turniru "BILJANA" u razdoblju od 2. kolovoza do 14.kolovoza 2010.

27.07.2010.

opširnije

Potpora za unaprjeđenje pčelarstva


Zaklada Mihanović u cilju unaprjeđenja pčelarstva na zakladnom području,koje je gotovo zamrlo, a temeljem svog unutarnjeg akta i raspisanog natječaja, dodjelila je novčanu potporu u iznosu od 3000 kuna gosp. Igoru Štrbiniću iz Zamasline, koji je sklopio ugovor sa Zakladom o obvezi nabave određenog broja košnica pčela i njihovog postavljanja ma predjelu zv. Podosinje" KO Zaton Doli (Zamaslina), u cilju proizvodnje kvalitetnog meda.

26.07.2010.

opširnije

Proširenje lokalne ceste od JTC do crkve Sv.Petra i Pavla


Sukladno Odluci Uprave Zaklade, Zaklada braće Nikole i Miha Mihanović financirala je proširenje lokalne ceste od JTC-e do matične crkve Sv. Petra i Pavla u Zaton Dolima u dužini od oko 700 metara. Lokalna cesta koja je inače bila uska i nedovoljna za mimoilaženje vozila, proširena je sa sjeverne strane u širinu od oko 2 metra, na način da je uklonjeno šiblje, makija i pojedino drveće a površina zasuta građevinskim tamponom i strojno izvaljana. Trošak ovog pothvata stajao je Zakladu 35.000 kuna bez PDV-ea, a poslove je, po ugovoru, izveo obrtnik Andro Glumac iz Lisca. Nakon asfaltiranja ove ceste promet će se moći sigurno i neometano odvijati, pa opravdano držimo da će se u ovaj pothvat uključiti i lokalna samouprava.

06.06.2010.

opširnije

Sufinanciranje poljskog puta u Zaton Dolima


Zaklada braće Mihanović je na pisanu zamolbu nekolicine mještana Donjeg Zatona u Zaton Dolima, koji su inače posjednici određenih baština na KO Z.Doli, sufinancirala probijanje poljskog puta u dužini od oko 700 metara, u novčanom iznosu od 12.000 kuna.Ostali dio cijene radove snosili su sami posjednici osobno. Naime, tijekom travnja ove godine obavljeno je strojno probijanje poljskog puta preko privatnih posjeda,istočno od naselja Donji Zaton i to tako da putem mogu prometovati motorna vozila, a sve radi potrebe obnove zapuštenih imanja, poglavito maslinika koji su tu od starine bili zasađeni, ali u novije vrijeme ostali neobrađeni.Sada je svim posjednicima omogućen neposredni pristup vozilima do svojih baština, što će im bitno olakšati radove na zemlji i obnovu zasada.

15.05.2010.

opširnije

Dodjela zakladnih potpora za 2009/10.


Provedenim postupkom po natječaju zaklade od 15. prosinca 2009.g., a na temelju Odluke Uprave zaklade o dodjeli jednokratnih novčanih potpora za redovne studente preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2009/10. godini, Zakladno povjerenstvo je dana 21. veljače 2010.g. donijelo odluku da su studenti Mirela Đurić, Ivana Konjuh, Katarina Mojaš i Doris Ogresta, svi iz Dola, zatim Marijela Štrbinić iz Zamasline i Mateo Mišeta iz Zaton Dola dobili zakladnu potporu u visini od 5.000 kuna. Student Damir Mage iz Dola dobio je zakladnu potporu u iznosu od 2500 kuna za izradbu diplomskog rada nakon završene treće akademske godine, a student Periša Konjuh, također iz Dola, opredjelio se za stipendiju za deficitarna zanimanja koju je dodjeljivala Dubrovačko-neretvenske županije.

10.03.2010.

opširnije

Nagrada najboljem maslinaru za berbu 2009/10.


Provedenim natječajnim postupkom za najboljeg maslinara na zakladnom području, za berbu maslina u 2009/10. godini, Uprava zaklada je temeljem Odluke zakladnog povjerenstva dodjelila nagradu u novčanom iznosu od 1.000 kuna gosparu Petru Mihočeviću iz Konštara za ostvarene najbolje rezultate u uzgoju maslina i kvaliteti maslinovog ulja.Uz nagradu , maslinaru je uručeno i posebno oblikovano priznanje.

10.03.2010.

opširnije


Dodjela Nagrade Miho Mihanović 2010.


Uprava Zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića , svojom odlukom od 21.veljače 2010. godine, stimulirajući izvrsnost u visokom i inom obrazovanju učenika i studenata sa zakladnog područja dodjelila je Nagradu Miho Mihanović u iznosu od 3.000 kuna, gosp. Anti Konjuhu iz Smokvine za stjecanje akademskog zvanja magistar inženjer elektroničnih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu pri Odjelu za elektroniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, kao i za primitak rektorove nagrade.

21.02.2010.

opširnije


Dodjela poklona djeci za Božić


Dana 24. prosinca 2009. godine u prostorijama Doma zaklade u Dolima, od strane tajnice Uprave zaklade, gđe Zdravke Mojaš, podijeljeno je tridesetorici djece starosti do 12 godina, s zakladnog područja, novogodišnji pokloni i paketići, uz prigodni program Djeda Mraza.

24.12.2009.

opširnije


Dodjela nagrade "Miho MIhanović"


Dana 16.prosinca 2009. godine u službenim prostorijama Zaklade braće Mihanović u Dolima, sukladno Odluci Uprave Zaklade o dodjeli nagrade "Miho Mihanović", uručenu su novčane nagrade gosp. Ivu Radinkoviću i gosp. Peru Konjuhu iz Dola za svoj požrtvovani rad i zalaganje na obnovi spomenika kulture i to na obnovi kaštela crkve Velike Gospe u Dolima. Tom prigodom, od strane Uprave uručeno im je i posebno oblikovano priznanje Zaklade za njihov pothvat, na čemu su obojica nagrađenih zahvalili Zakladi na prepoznavanju dobrotvornog rada za opće dobro.

16.12.2009.

opširnije


Nagrade odličnim učenicima


Tajnica Uprave Zaklade, gđa Zdravka Mojaš je u prostorijama Doma zaklade u Dolima, u ime Uprave Zaklade, u listopadu o.g. dodjelila "Nagradu Miho Mihanović" u iznosu od po 500,00 kn četvorici učenika OŠ Ston s prosjekom ocjena najmanje 4.5, zatim trojici učenika iste škole po 700 kuna s prosjekom 5,0 te po 700 kuna dvojici učenika srednjih škola, za školsku godinu 2008/09.

26.11.2009.

opširnije

Dodjela besplatnih udžbenika učenicima


Uprava zaklade je sukladno svojem Pravilniku i programu rada za 2009. godine, donjela Odluku da se, imajući u vidu Odluku Vlade RH-a o ukinući financiranja nabave udžbenika za učenike, uključi u akciju kupnje svekolikih užebenika za učenike koji pohađaju osnovnu školu i besplatno ih podijeli svim polaznicima od 1. do 8. razreda. Tako je dana 12.rujna 2009., u službenim prostorijama Zaklade Mihanović u Dolima podijeljeno 15 kompleta udžbenika polaznicima OŠ u Stonu, koji prebivaju na zakladnom području.

14.09.2009.

opširnije

Dodjela zakladnih potpora redovnim studentima


Provedenim natječajem od 10.prosinca 2008., a na temelju Odluke Uprave zaklade od 5.prosinca iste godine, dodjeljene su zakladne potpore u novčanom iznosu od 5.000,00 kuna redovnim studentima preddiplomskih i diplomskih studija na zakladnom području. Jednokratnu godišnju potporu za akademsku 2008/09. godinu dobili su: Damir Mage, Periša Konjuh, Mirela Đurić, Kristina Škrabo, Mateo Mišeta, Mateo Mojaš, Katarina Mojaš i Ivana Konjuh.

17.06.2009.

opširnije

Dodjela nagrade najboljem maslinaru


Po provedenom natječaju i Odluci uprave zaklade od 5.prosinca 2008., zakladno povjerenstvo donjelo je 29. siječnja 2009. odluku o nagrađivanju najboljeg maslinara za berbu 2008/09. Nagrađen je gospar Ivo Stojanović iz Konštara novčanom nagradom u iznosu od 1.000,00 pošto je ubrao 6.898,00 kg maslina uz ostvareni kvalitet od 0,59 % masnih kiselina.

15.02.2009.

opširnije

Uručenje socijalnih potpora


Sukladno svom Programu rada, Uprava svake godine, tako i ove, prije Božića dodjeljuje novčane potpore socijalno ugroženim osobama, odnosno osobama bez ikakavih primanja a nisu sposobne za rad ( starost, bolest i sl.). Tako je šestorici osoba sa zakladnog područja ( troje iz Gornjeg Zatona, dvoje iz Donjeg Zatona i jednoj iz Dola) uručeno po 1000 kuna pomoći za Božićne blagdane.

08.02.0010.

opširnije

Darivanje djece sa zakladnog područja


Uprava zaklade je i ove godine organizirala darivanje djece sa zakladnog područja starosti do 12 godina, prigodom proslave Sv.Nikole. Svakom djetetu, a bilo ih je ukupno 25, dodijeljen je poklon paketić s igračkama i slatkišima u prostorijama Doma zaklade u Dolima, uz nazočnost tajnice Uprave, gđe Zdravke Mojaš i prigodnog programa Djeda Mraza.

05.02.0010.

opširnije

Copyright Š Zaklada braće Nikole i Miha Mihanovića - Doli